Taula sectorial agrària de l'horta

   Logo Taula sectorial agrària de l'horta

Documents

Punt 2- Pla Director Horta
2021

Punt 2- Seguiment accions Pla Director Horta
2021

Punt 3- Grup Treball fitosanitaris en horta
2021

Punt 4- Noves Amenaces de Plagues i Malaties
2021

Punt 5- Horta.Net
2021

Punt 6- Oficina Fertilització
2021

Recull Estadístic Horta
2021

Seguiment de les accions del Pla Director de l’Horta
2021