Participació Dones

Taula on es mostra la participació de les dones a les taules sectorials agràries al 2022.

 

Gràfic on es mostra la participació de les dones del sector i de l'administració a les taules sectorials agràries al 2022.

Font: Elaboració pròpia Taules Sectorials Agràries (DACC)