Participació Dones

 

Font: Elaboració pròpia Taules Sectorials Agràries (DACC)