Taula sectorial Agrària dels cítrics

   Logo

Documents

punt 1- Esb. Acta TSA Citrics juliol 2020
2021

punt 2- (2.2.-2.3-2.4)HLB Tryoza taula cítrics 2021
2021

punt 2- Mosca blanca taula sectorial (1)
2021

punt 2.1- Anagyrus aberiae TS Citrics 29abr21
2021

punt 3- Pto2_Catálogo-Invers.MEDIDAS_PLAN_def
2021

Punt 3- RD Ajuts MVR(PRTR)
2021

punt 4- Presentació_Estratègia_DARP_PMA 2021 (1)
2021

punt 4.1- Presentació_CREDA-IRTA_TAULASECTORIAL_CÍTRICS_ 29Abril21
2021

punt 4.2- Presentació_IRTA_Opcions Aprofitament Cítrics_ABRIL2021
2021

punt 5- _Pla dels cítrics
2021

punt 6- (2020-2021) RESULTATS CADECAT-CÍTRICS 2 (1)
2021

punt 6- resultats-cadecat-citrics-campanya-2019-2020 (2)
2021

punt 7- Ajut compensar pèrdues COVID19
2021

punt 8- Pw point taronges i clementines1
2021

Recull Estadístic Citrics
2021