Taula sectorial agrària de la llet

   Logo

Documents

Document tecnic conjuntura bovi llet Catalunya abril 2020
2020

Pla de Control LLET CADECAT
2020

Punt 1Esborrany acta TS Llet novembre 2019
2020

Punt 2Conjuntura sector lacti TS llet
2020

Punt 3- PLA DE SUPORT DEL SECTOR LLETER - PRODUCCIÓ
2020

Punt 4Presentaciò GTR TAULA SECTORIAL
2020

Punt 5GTR TS Llet
2020

Punt 6problemàtica de les resistencies antimicrobianes
2020

Punt 7- GENOTIPATGE TAULA SECTORIAL
2020

Punt 8Ajuts directes al sector lacti
2020

Punt 9DAN i desplegament Decret 153
2020

Taula sectorial LLET CADECAT
2020

Acta TS llet 4 nov 20 pendent aprovar
2020