CONVOCATORIA 2019

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2019)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano
PROBIO_FRUSEC-Fruita seca de cooperativa amb Probiòtics.    
Llotja de futurs.    
KefirVi: Recerca de nous productes probiòtics fermentats a partir de mostos de diferents varietats de raïm.    
BIOSEGUERTAT-Centres de Neteja i desinfecció de Camions de Bestiar.    
ENOCOOP-GO-Creació del grup operatiu d'innovació dels cellers de cooperatives agràries catalanes.      
Millora genètica de la vaca de raça Frisona a les explotacions de CADÍ SCCL.    
Escorxadors petits, units i (r)evolucionats.    
Creació del Grup Operatiu per a l’estratègia de digitalització en el sector vitivinícola.    
Nous procediments per millorar la producció de mel i obtenció d'un producte amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals.    
Contracte Agrari de Collserola.    
Títol Català Castellano English
Disseny d’un prototip d’intel·ligència de mercats, per a la monitorització d’indicadors clau en la gestió empresarial fructícola, i per a la millora en la presa de decisions econòmiques.      
FERTICOOP-GO-Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD’s) en el sector agrari cooperatiu català      
Valorització del cultiu de llegums a través del desenvolupament de nous productes i ingredients innovadors      
Producció ecològica d'arros en zones amb limitacions naturals com el Delta de l'Ebre      
ECOCARN-Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació ecològica, procedents de porcí i de boví      
Caracterització i control de la podridura àcida causada per Geotrichum spp. en presseguer a la zona del Baix Segre Acrònim: GEOPEACH      
TROBAT-nous productes per la DO Costers del Segre. Noves vinificacions de la varietat recuperada trobat en conreu ecològic de la DO Costers del Segre      
Agricultura de precisió per a la millora de la producció i qualitat del cereal d'hivern i la seva sostenibilitat ambiental.      
INNOLEG- Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a productes anàlegs de la carn      
L'espirulina fresca com un nou producte de la indústria aqüícola.      
XERIGOT -de residu a suplement alimentari      
HORTIVALOR-Valorització de productes de l’horta ecològica mitjançant la utilització de tecnologies emergents pel tractament de sucs i cremes de verdures      
Racionalització de l'ús de fitosanitaris en el control de l'Alternaria en pomera mitjançant models de predicció de risc i tècniques de maneig del cultiu      
K-EcoFeRtilizer-Desenvolupament d'un nou procés de recuperació d'estruvita potàssica utilitzable com a fertilitzant amb aplicació al tractament de purins de porc      
C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal      
PORC-CAMB-Solucions innovadores de reducció de contaminació ambiental per a millorar el benestar animal en granges de porcí      
Disminució de l'ús de plàstic en l'envasat de fruita fresca (poma) i productes de IV Gamma      
NUTRISCORE-Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E.      
Avaluació de l'ús de pèsol d'hivern, com a font de proteïna mediterrània, per a la substitució de la soja en dietes de porcs d'engreix      
Implantació, estudi i valorització d'un nou cereal eco-sostenible      
TiO de Camp-Tortó i Oli de Camelina premsat en fred      
RUMPRINT-Petjada ambiental de llet i carn de boví      
GENDUROC-Autentificació de productes porcins de raça Duroc mitjançant l'ús de marcadors genètics.      
Millora de les tècniques de conreu en l'avellaner, mitjançant un ús eficient de l'aigua de reg i poda mecànica.      
CLASCUIT-Desenvolupament d’un sistema de classificació del pernil fresc en base a la qualitat tecnològica per millorar el rendiment del procés d’elaboració i la qualitat del pernil cuit.      
DECISION-MAKING-Metodologia integral i circular per a la presa de decisions comercials      
EFENERVI-Eficiència Energètica en el sector Vitivinícola      
Optimització del pla de fertilització de la vall del Segre a la zona Alt Urgell-Cerdanya      
Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya.      
Aplicació d'aigua electrolitzada com a substitut dels desinfectants iodòfors, per a la prevenció de mastitis en explotacions lleteres.      
Estratègies de millora del rendiment i valorització del producte derivat del cultiu de cànem industrial.      
FRUIT FORECAST      
Biodiversitat de l’entorn de les vinyes i qualitats dels vins.