CONVOCATORIA 2021

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2021)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano
Assaig per a l’establiment d’itineraris tècnics en producció ecològica de cultius herbacis extensius, assajant tècniques culturals simplificades (TCS) per a la regeneració de la fertilitat del sòl i per la millora de resultats agronòmics, econòmics i ambientals.    
Innovació en l'Avellana DOP Reus - Noves metodologies validades de tast sensorial de producte.    
VALORAFOOD.    
AQUALORD. Optimització del consum d'aigua del bosc per a la recuperació de l'aigua blava.    
Allotjaments alternatius, sense slat i amb palla, per porcs engreix: aspectes de benestar, mediambientals i econòmics.    
Producció de cereals per l'elaboració de pans singulars per complementar l'oferta de les fleques artesanes.    
Estudi del paper de les plantes servei en el control de plagues realitzat pels depredadors naturals.    
Exploració, identificació i articulació dels elements clau per la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa.    
Crema de rostolls pel control de males herbes en cultius de ceral de secà.    
L’Espai Test Agrari com a eina de relleu generacional en cooperatives agràries.    
Potencialitat de l'ús de productes no fustaners locals provinents dels boscos per a l'elaboració d'extractes vegetals, tanins i resines naturals de proximitat: producció i comercialització.    
Determinació d’un nou procediment en els aprofitaments forestals basat en el moment de tallada per a l’increment de la qualitat de la fusta.    
Planta de Processament de Llet Socialment Responsable.    
Títol Català Castellano English
Producció sostenible de civada (Avena sativa) de proximitat per a l’elaboració de begudes vegetals (PROCIVADA).      
Disseny d'estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citri i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae en cítrics.      
Desenvolupament d’una eina de detecció de miopaties i defectes de la canal de pollastre i reducció de la seva incidència mitjançant estratègies productives (DetRed-Miopaties).      
Aplicació de tecnologies de detecció 3D LiDAR i satèl·lit pel desenvolupament d’un model integral de seguiment i millora del rendiment productiu i econòmic en ametller superintensiu.      
Assaig, monitoratge i escalabilitat d’un escorxador mòbil d’oví i cabrum com a suport a la petita pagesia i al relleu generacional al món rural.      
Renaturalització i promoció de la biodiversitat en plantacions de pomera de Girona – POMELIFE.      
Premsat en fred de camelina: Tancant cercles (Projecte PrefreCa).      
Sistemes de tractament de precisió i tècniques de maneig de l’inòcul per a racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera – SCABKILL.      
Determinació del moment òptim de collita de pomes grogues ‘Golden’ i vermelles del grup ‘Gala’ per satisfer el consumidor i per adaptar-se a les noves.      
Rice FertiSat.      
Projecte pilot per a la millora del procés d'elaboració de vi escumós a través de la segona fermentació en ampolla amb tap de suro.      
ANALEGS.CAT - Anàlegs de derivats carnis frescos i cuits elaborats amb fonts de proteïna vegetal del sector primari català.      
GO DIIANA: Desenvolupament d'una cadena de valor circular i sostenible basada en la Integració d'Insectes en Aliments basats en proteïNes Alternatives.      
Control de la podridura àcida en fruita de pinyol en el context de sostenibilitat: SOUR-PEACH.      
MonControl: Estratègies per al control sostenible de Monilinia spp. en ametller.      
VALSalm - VALidació de la seguretat dels embotits crus-curats enfront Salmonella.      
Millora de la producció de mel i obtenció de nous productes amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals.      
Introducció de pràctiques agronòmiques innovadores en el conreu de la colza d’hivern (Brassica napus l.) per augmentar la producció i la qualitat- PROCOLZA.      
Control integral i sostenible de la taca bacteriana per tal de minimitzar l’impacte econòmic i ambiental en ametller i presseguer (XAPFREE).      
VITIREGENERE: viticultura regenerativa per a la millora de la biodiversitat i gestió de la vinya.      
Bioferti+: Producció d’un bio-fertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes.      
Tractaments termoquímics dels subproductes dels sectors de la biomassa i agroalimentari per a incrementar el seu valor afegit.      
CURATS-VEGGIES: Desenvolupament d'anàlegs carnis d'embotits crus-curats i pernil curat.      
CoopVitiLoop: Implementació del compostatge per tancar el cicle de la matèria orgànica en el sector vitivinícola cooperatiu.      
ECOBENESTAR -Estratègies per a la millora de l'eficiència productiva, el benestar animal i la qualitat del producte en producció porcina ecològica.      
SAFETY.TOOL - Desenvolupament i aplicació d'una nova eina d'avaluació de la seguretat alimentària del procés d'elaboració de pernil curat.      
FERTIECO: Implementació del compostatge hipertermòfil per a l'obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí.      
ElectroBioSafe - Desenvolupament d'un nou sistema més eficaç per la N+D de camions de transport de benestar mitjançant aigua regenerada i nous productes sostenibles.      
Aprofitament de subproductes carnis per a l'obtenció d'hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes (BIOPEPTIDS).      
Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals (PROVEG).      
GO ATENEAA: Aplicació de proteïna d´insecte (TENEbrio molitor) per Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica.      
OPTICARN - Optimització de les condicions d'emmagatzematge de la carn de diferents espècies per millorar la qualitat sensorial i la vida útil, aplicant protocols específics de maduració.      
ECOCUIT - Estratègies per a la millora de la conservació i la sostenibilitat de productes carnis cuits ecològics envasats llestos pel consum.      
REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica de referència.      
Obtenció de greix inSATURat/saturat a partir de retalls d'especejament de carN per a productes d'alt valor afegit (SATURN).      
Anàlisi i millora dels punts crítics dels processos de transformació de l'ametlla - QUALINUT.      
Millora de la viabilitat agronòmica de la producció d'alfals (Medicago sativa L.) per a farratge a Catalunya (AlfalsCAT).      
LIQUATS - Avaluació de l’ús de varietats autòctones de llegums procedents de l’agricultura ecològica i aplicació de solucions innovadores per tal de reduir-ne el malbaratament.      
EKOFERM, valorització de productes de l'horta ecològica mitjançant fermentats vegetals.      
EXTROL+: Estudi i aplicació de sistemes innovadors d'extracció d'oli d'oliva.      
Millora de l'autonomia alimentària de les explotacions de vaques de llet ecològiques amb l'increment del contingut de proteïna dels farratges (FARECOproteïna).      
Desenvolupament de tecnologies Digital Twins en diferents tipologies de granges porcines per a la millora de la gestió i eficiència productiva.      
Farina de Mestral.      
Optimització de la pràctica agronòmica en una plantació d'Arç Groc al Pirineu.      
Foodwaste for foodpack.      
Foment de pràctiques agroecològiques per la millora de la biodiversitat i la sostenibilitat de les produccions del cultiu del blat tou (Triticum aestivum L.).      
Bioeconomia circular de proximitat: fertilització orgànica en vinya ecològica i convencional.      
Millora del control biològic de Tuta absoluta per reduir els danys en tomàquet (TUTA).      
FRUHPH: Aplicació de les Ultra Altes Pressions per Homogeneïtzació en sucs de FRuita i vins per a la millora de la qualitat i la conservació sense additius.      
Implantació d'un sistema de producció agrícola i ramader (porcí) lligat a estratègies nutricionals amb varietats de sorgo i sègol adaptades al canvi climàtic (AGRONUTRICC).      
Millora de la unió entre cable d’acer i sintètic (MUCAS).      
KapPA: Cap a la desmedicalització del Porcí mitjançant estratègies nutricionals Alternatives a antibiòtics/antimicrobians.      
BeefMetaReduction: Estratègies nutricionals per a la reducció d’emissions de metà en la producció de carn de vedella.      
CRACKCIRERA: noves estratègies per a la reducció del cracking en el cultiu de la cirera.      
Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats (Mico-ECur).      
Optimització de l’ús dels recursos i reducció de l’impacte ambiental en diferents genètiques porcines (OPTIPORC).      
SENSOREG: Integració de sensòrica i teledetecció per a fer una gestió eficient del reg en vinya mitjançant la monitorització en continu del sòl, planta i condicions microclimàtiques.      
VISENS: Prova pilot d'integració de sensòrica de nova generació en cellers catalans com a mètode de suport a la presa de decisions.      
Mecanismes i processos innovadors de producció de biocombustibles sòlids per a la reducció de les emissions de calderes de biomassa.      
EXOVIEWER: Prototip per a la monitorització i control d’espècies exòtiques.      
CARBOPETJA: Digitalització i integració en els ERPS corporatius de la petjada de carboni en el sector de producció de pinsos.      
Aplicació de tractament biològic als "fins" renderitzats, de la indústria càrnica, per a l'obtenció de nous productes hidrolitzats d'alta qualitat i valor nutricional.      
ORIGIN MANURGY: Valorització de biogàs en granja de porcí procedent de la pròpia bassa de purins.      
MCR LOCAL: Creació d'un prototip de planta pilot mòbil per a la concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins escumosos.      
BLATECOsalut: Producció sostenible de blat tou (Triticum aestivum L) ecològic per a l’elaboració de productes de panificació que aportin una major tolerància digestiva per part dels consumidors.      
ROCOLA: RObòtica COL·laborativa per al sector Alimentació.