Cursos en obert

Curs parlar amb el gestor

Píndola formativa 'Parlar amb el gestor'
(Curs 'Tasques per a la gestió de l'empresa‘)

Descripció del curs:

Portar una empresa agrària requereix dedicar cada vegada més temps a gestionar i tramitar totes les obligacions legals. D’altra banda, la complexitat ha anat en augment. Difícilment una empresa pot ser autosuficient i tramitar i complir totes les obligacions legals sense l’ajut d’un especialista: el gestor o l’entitat d’assessorament. En aquest curs hi veurem quins serveis pot oferir el gestor a l’empresari, com ha de ser la comunicació entre els dos, i quina documentació s’intercanvia entre les dues parts.

Formació en línia disponible de l'1 d'abril al 30 de juny de 2024.

Imatge d'una noia apuntant en una llibreta

 

Píndola formativa "Comunicació escrita" (Curs 'Habilitats directives en la gestió de l'empresa')

Descripció del curs:

La comunicació escrita a l'empresa és fonamental per a la difusió d'informació de caràcter intern i extern. A més, el missatge correctament escrit influeix en el bon funcionament i en la imatge que volem donar. En aquest curs estudiarem els tipus de documents més emprats en l'entorn laboral; veurem com aquests documents es poden produir i reproduir, i aportarem pautes per millorar el nostre estil de redacció, a fi i efecte d'aconseguir donar una imatge de professionalitat.

Formació en línia disponible de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2024.

Imatge representativa de la gestió del temps

 

Píndola formativa 'Planificació i organització del temps' (Curs 'Habilitats directives en la gestió de l'empresa')

Descripció del curs:

Per millorar en la gestió del temps, necessites aprendre a millorar en l'organització i planificació. A més a més, trobar el sistema adequat requereix fer algunes proves i també disciplina. En aquest curs t'ensenyarem a controlar el temps mitjançant diverses tècniques.

Formació en línia disponible de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2024.

Els cursos en obert són gratuïts i accessibles per a tothom. Cal entrar a la intranet de RuralCat per accedir al Moodle, que és l’espai on hi ha els materials de formació per aquests cursos.