Necessitats cultius

Fertilització òptima

Racionalitzar les pràctiques de fertilització en els cultius és un punt clau per reduir la sobrefertilització dels sòls agrícoles. D’aquesta manera s’aconsegueix ajustar les dosis aplicades amb les necessitats dels conreus, evitant les pèrdues cap al medi ambient (sòl, aigua i atmosfera). Quan es planifica l’adobatge, és molt important conèixer els nutrients disponibles al sòl, quines necessitats té el cultiu a implantar, quina és la dosi de nutrient que aportarà el fertilitzant escollit, en quin moment s’ha de fertilitzar i com s’aplicarà.

En aquest apartat hi ha informació que permet millorar les pràctiques que es duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització dels conreus, buscant optimitzar la fertilització des del punt de vista agronòmic, econòmic i mediambiental.

Per dur a terme una bona gestió de l’adobatge cal conèixer quines són les necessitats dels cultius i en quins moments del cicle es donen, quines són les característiques del sòl on es cultiven o de quins adobs es disposa. Un cop coneguts tots els factors, es pot incidir en la quantitat de nutrients a aportar i, per tant, en el benefici final de l’explotació agrícola.

En aquest apartat hi trobareu informació sobre aspectes de fertilització d’alguns cultius.

Documentació d'interès