Notícies

  Més notícies

Convocats els primers ajuts a les aturades de la flota pesquera catalana de 2024

Els municipis pesquers promouran l'Economia Blava amb 175 actuacions arreu del litoral català

Dossier Tècnic nº 128: “El Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura: una eina per a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya”

Video sobre l'estratègia marítima
No hi ha cap resultat.

Altres notícies

  Més notícies

Oberts 2 temes de la Missió 'Restaurar els Nostres Oceans i Aigües per al 2030' del programa Horizon Europe

Assistència tècnica per donar suport a les comunitats d'actors per assolir la missió de la UE: restaurar els nostres objectius d'oceans i aigües

Apartats

Logo Fons Mar EU