Estratègia marítima de Catalunya 2030

Des del mes de juny de 2018, Catalunya compta amb una Estratègia Marítima, una eina de país consensuada entre tots els departaments de la Generalitat que interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima pròpia.

L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant de quatre àmbits d’actuació:

  • Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.
  • Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.
  • Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

Vídeo

Video sobre l'estratègia marítima

Infografia

Infografia sobre l'estratègia marítima

Logo Fons Mar EU