Cogestió

Segons la definició de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació), la cogestió és un model de governança mitjançant el qual l’administració, els usuaris dels recursos i els diferents agents de la societat, com ara els científics i les organitzacions no governamentals, comparteixen el poder i la responsabilitat en la presa de decisions per a la gestió d’aquests recursos.

En el cas de Catalunya, l’aplicació del model de cogestió en l’àmbit de l’Economia Blava té per objectiu dissenyar i adoptar de manera consensuada entre els diferents àmbits (administració, societat civil, mon científic i els diferents sectors de l’economia blava) plans de gestió, plans territorials, sectorials i altres instruments de gestió amb les mesures necessàries per regular l’explotació de recursos, els usos de l’espai i el medi, i les activitats que tenen lloc al mar. L’objectiu és assolir el desenvolupament de l’economia blava que sigui sostenible per al medi i que proporcioni clars beneficis per a la societat i el territori.

A Catalunya, aquest model de governança es va implementar per primera vegada l’any 2012 en la gestió d’una modalitat de pesca professional. A partir d’aquí, es va començar a aplicar a altres sectors econòmics, com el de l’aqüicultura de les Badies del Delta del riu Ebre l’any 2018. Prèviament, l’any 2017 es va crear el Consell Català de Cogestió Marítima com a òrgan de governança de la política marítima de Catalunya.

Paral·lelament al seu desenvolupament reglamentari, s’inicien els primers passos d’una cogestió marítima al litoral del Baix Empordà amb la creació de la seva taula de cogestió, que aplica els criteris de governança basats en la cogestió, gestió adaptativa i coresponsabilitat als diversos usos i activitats que tenen lloc a l’espai marítim d’aquest territori.

Vídeos