Economia blava

En el marc de l’Estratègia Marítima de Catalunya cada any es realitza el dimensionament de l’Economia Blava del país, seguint la metodologia de l’Informe d’Economia Blava de la Unió Europea.

La publicació anual d’aquest informe, que va començar al 2017, forma part de l’estadística pròpia d’Economia Blava del país inclosa dins del Programa Anual d’Actuació Estadística de la Generalitat. Les principals dades econòmiques obtingudes ens els darrers estudis es troben resumides en aquesta taula:

Sectors

Volum negocis (M€)

Valor afegit brut (M€)

Ocupació (persones)

2020

2019

2018

2017

2020

2019

2018

2017

2020

2019

2018

2017

1. Recursos marins vius

4.641,8

5.370,3

4.677,1

4.907,9

650,7

705,7

648,3

694,5

16.398

17.398

16.812

17.908

2. Activitats portuàries

1.913,5

2.192,6

1.999,6

1.901,5

820,4

902,9

915,6

859,6

9.800

10.061

9.910

9.855

3. Construcció naval

337,2

304,4

273,8

269,9

115,0

103,6

93,9

87,6

2.290

2.278

1.967

1.800

4. Transport marítim

2.545,4

2.884,8

2.360,9

2.345,6

535,8

548,0

499,7

482,1

10.976

11.141

10.328

10.278

5. Turisme marítim

3.424,5

14.418,8

14.081,8

13.633,3

616,8

5.044,6

4.965,1

4.821,6

68.389

168.400

165.364

165.650

Total

12.862,4

25.170,7

23.393,2

23.058,2

2.738,6

7.304,9

7.122,6

6.945,4

107.795

209.278

204.381

205.491

% Catalunya

3,1%

5,4%

5,2%

5,4%

1,3%

3,1%

3,2%

3,3%

3,2%

5,4%

5,4%

5,7%

 

Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) son un instrument clau en la dinamització de l’economia blava al territori, desenvolupant projectes de manera coordinada i conjunta entre els diferents sectors econòmics que interaccionen amb l’activitat pesquera i aqüícola. Aquesta eina la desenvolupen els grups d’acció local pesquers (GALP), que estan formats pels representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats del territori, garantint una representació significativa dels sectors de la pesca i/o aqüicultura. Els darrers anys s’han consolidat els dos GALP actualment operatius a Catalunya (Mar del Ebre i Costa Brava) i s'han constituït tres nous GALP: el de la Costa Brava Sud i Maresme, Costa central i Costa Daurada.

Un altre dels motors clau de l’economia blava és la innovació i identificació de noves oportunitats. Aquesta innovació ha d’anar de la mà d’una transferència de coneixement efectiva, que aproximi la recerca dels grups de investigació catalans experts en Economia Blava a la societat. La Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya (BlueNetCat) és l’instrument encarregat d’aquesta missió, que persegueix tant l’estructuració de la comunitat científica com la detecció i transferència de productes o serveis que poden resultar d’utilitat per als diversos sectors de l’Economia Blava a Catalunya.

 

Logo Fons Mar EU