Economia blava

L’Economia Blava és “l’economia que reconeix la importància dels mars i els oceans com a motors de l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement”, però sempre realitzant un desenvolupament econòmic sostenible.

Catalunya desenvolupa plenament el potencial d’Economia Blava del seu espai marítim, tot garantint l’equilibri social i territorial, sobre la base d’uns ecosistemes resilients, biodiversos i plenament funcionals que generen uns serveis a la societat de màxima qualitat, sent l’àmbit 1 de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.

Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) son un instrument clau en la dinamització de l’economia blava al territori, desenvolupant projectes de manera coordinada i conjunta entre els diferents sectors econòmics que interaccionen amb l’activitat pesquera i aqüícola. Aquesta eina la desenvolupen els grups d’acció local pesquers (GALP), que estan formats pels representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats del territori, garantint una representació significativa dels sectors de la pesca i/o aqüicultura. Els darrers anys s’han consolidat els dos GALP actualment operatius a Catalunya (Mar del Ebre i Costa Brava) i s'han creat les condicions per a constituir nous GALPs en aquells territoris de Catalunya que encara no en tenen.

Logo Fons Mar EU