OPORTUNITATS FINANÇAMENT

El Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) recolza el desenvolupament de serveis i tecnologies innovadores i concedeix ajudes a pimes que disposin del mercat i de les inversions amb productes, tecnologies i serveis innovadors per a l’economia blava. La plataforma Blue Invest donarà suport a les convocatòries de propostes EMFF. La convocatòria de 2019 es va publicar el 21 de novembre de 2019 fins al 27 de febrer de 2020 . Té un pressupost disponible per import de 22.505.000 euros. 

Logo Fons Mar EU