Taula sectorial agrària del vacum

   Logo

Documents

punt 0- Conjuntura boví carn TS 14092023
2023

Punt 2- Conjuntura sector boví carn TS boví carn 140923
2023

Punt 2- Costos producció vedells engreix TS boví carn 140923
2023

Punt 3- Malaltia Hemoràgica TSA vacum de carn 14-09-23
2023

Punt 5- Presentació implicacions per al sector del nou Reial Decret dordenació
2023

Punt 4- Situació resum ajut ADS BOvi 2023
2023

Punt 5- Presentació implicacions per al sector del nou Reial Decret dordenació
2023

Punt 7- 2023_TS_BOVI_OF
2023

Punt 9- TS_VACUM_CARN_SCIP_14_09_23
2023

Punts 6, 10 i 11.1- INF Asoprovac temes TSA vacum carn 2023-09
2023