Capçalera
 
 
15 de Març de 2018 Butlletí núm. 738
El DARP organitza 7 jornades tècniques en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa
Durant la 146 Fira de Sant Josep de Mollerussa, que se celebrarà del 16 al 19 de març, tindran lloc diverses jornades tècniques organitzades pel Departament d’Agricultura, com per exemple la tercera edició de la plataforma InnoEspai o el III Aplec de joves del camp.  
 
Resolució de les sol·licituds d’ajuts per al plantejament i redacció de projectes d’innovació
El DARP ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per al plantejament i redacció de projectes d’innovació corresponents a la convocatòria 2017. En total han estat aprovades 11 sol·licituds per un import total de gairebé 100.000 euros.  
 
III Aplec de joves del camp: com veiem els joves la nostra professió?
El 19 de març, en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, tindrà lloc la tercera edició de l’Aplec de joves al camp, amb un nou format innovador i més participatiu en el que els joves seran els protagonistes i aportaran la seva perspectiva.  
 
Comença la prohibició de fer foc al bosc
Un projecte transfronterer promou la protecció de la vaca de l'Albera, actualment en perill d'extinció
Jornades tècniques de la propera setmana
LIFE Brewery recupera subproductes de la cervesa per fer pinsos d'aqüicultura
Benvinguts a Pagès tornarà al juny
Fitxa Tècnica sobre el control de monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica
Full informatiu núm. 15 del Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i Montsià
 
DOGC
RESOLUCIÓ ARP/385/2018, d'1 de març, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura convocats mitjançant la Resolució ARP/1490/2017, de 20 de juny (ref. BDNS 352862) (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 59, de 8 de març).
RESOLUCIÓ ARP/386/2018, d'1 de març, per la qual es fa pública la concessió del Premi Ruralapps en la seva convocatòria de l'any 2017 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 59, de 8 de març).
EDICTE de 28 de febrer de 2018, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta de resolució per deixar sense efectes la Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, per la qual s'aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de Conca de Dalt (DOGC núm. 5404, de 19.6.2009). 
RESOLUCIÓ ARP/397/2018, de 2 de març, per la qual s'atorga a la societat Ecologia Marina, SL, una autorització per al cultiu permanent de musclo (Mytilus galloprovincialis) en les instal·lacions de gàbies d'engreix de llobarro objecte de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i autorització d'aqüicultura atorgades, respectivament, per Ordre del Ministeri de Medi Ambient, d'1 de juny de 1998, i per Resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 13 d'agost de 1998, instal·lacions situades davant de la costa del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
ORDRE ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023 (Ordre de 7 de març, publicada al BOE núm. 64, de 14 de març).
 
Formació a distància - (Servei de Formació Agrària)
El proper període d’obertura d’inscripcions previst és del 3 a l’11 d’abril
RuralCat oferirà més de 70 edicions de cursos durant el 2018
Apartat de cursos a distància a RuralCat
 
Més formació - (Cursos Presencials, Seminaris..)
Com millorar la teva relació amb el client
Els additius a la indústria alimentària
Comerç electrònic i màrqueting digital
Estudis per a investigar l’acompliment dels criteris del Reglament CE 2073/2005 (Annex II) durant la vida útil dels productes
Formació Professional
Curs d’iniciació de tast d’olis
Apartat de Més formació...
 
Pròxims esdeveniments
10a Jornada tècnica del conreu del noguer   
Agroecologia i economia feminista: bones pràctiques per la sostenibilitat de la vida 
Alternatives de mercat per a l'empresa agroalimentària. Com exportar?
Implantació de cultius hortícoles amb encoixinats biodegradables: instal·lació mecanitzada
InnoEspai. Innovacions tècniques en agricultura
Desfronterització urbana: De la naturació a la naturalització 
Veure més esdeveniments...
 
Espai de participació
EN SAPS PROU DE...l’aigua? Quin percentatge del consum d’aigua mundial és per a usos agrícoles: 20%, 50% o 70%?
 
Reenviar a un amic | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
 

En saps prou de...
Quina és la flor tradicional de Tots Sants?