Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Cultiu ecològic de l'olivera al Baix-Ebre / Montsià.

AMPOSTA / EA AMPOSTA
01/09/2022 - 20/12/2022

Formació de personal que treballa en granges porcines

AMPOSTA / EA AMPOSTA
01/09/2022 - 20/12/2022

Gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

AMPOSTA / EA AMPOSTA
01/09/2022 - 20/12/2022

Ramaderia de boví de llet

MONTFERRER I CASTELLBÓ / EA PIRINEU (BELLESTAR)
07/09/2022 - 04/09/2022

Producció hortícola

SANTA COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
07/09/2022 - 30/11/2022

Pastures i pasturatge 5a edició

MONTFERRER I CASTELLBÓ / EA PIRINEU (BELLESTAR)
09/09/2022 - 29/09/2022