Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Ús de ferments en la formatgeria artesanal

MOTFERRER I CASTELLBÓ / EA PIRINEU (BELLESTAR)
28/02/2024 - 29/02/2024

Assecatge i asserrat de la fusta amb Serradores Forestals Portàtils

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
01/03/2024 - 30/03/2024

Les altres produccions de l’arna: diversificar l’oferta

VALLFOGONA DE BALAGUER / EA VALLFOGONA DE BALAGUER
01/03/2024 - 30/04/2024

Producció ecològica de fruits vermells

CABRILS / ESCOLA AGRÀRIA DE NOVES TECNOLOGIES I HORTICULTURA DE CABRILS
01/03/2024 - 30/04/2024

Cóm fer una bona gestió de la venda de pagès al mercat

CABRILS / ESCOLA AGRÀRIA DE NOVES TECNOLOGIES I HORTICULTURA DE CABRILS
01/03/2024 - 30/03/2024

Estratègies per afavorir la polinització a L'horta

CABRILS / ESCOLA AGRÀRIA DE NOVES TECNOLOGIES I HORTICULTURA DE CABRILS
01/03/2024 - 30/03/2024