Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Manteniment d'instal.lacions agràries

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
26/01/2022 - 02/02/2022

Principis bàsics de carnisseria. El treball de la carn fresca

BARCELONA / EA EMPORDÀ (MONELLS)
31/01/2022 - 01/06/2022

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

AMPOSTA / EA AMPOSTA
31/01/2022 - 10/02/2022

Fertirrigació

TÀRREGA / EA TÀRREGA
01/02/2022 - 28/02/2022

Etiquetes netes pel sector carni

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
01/02/2022 - 10/02/2022

Cuina a baixa temperatura

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
01/02/2022 - 28/02/2022