Logo Oficina Virtual Sanitat VegetalFitxes Horta.Net

Fitxa nº01: Marges de Lobularia maritima per millorar el control sobre Tuta absoluta en tomàquet

Fitxa nº02: Bones pràctiques d’ús de la resistència vegetal per optimitzar el control de meloidogyne en cultius hortícoles i evitar la selecció de virulència

Fitxes PAE

Comparativa agronòmica i de qualitat alimentària entre diverses varietats locals i millorades de tomàquet per a la producció ecològica en condicions de fertilització orgànica diferenciada

Què signifiquen els diferents segells que podem trobar als aliments ecològics?

Informació pràctica de la producció agrària ecològica

Avaluació de la gestió de diverses cobertes vegetals amb el “roller crimper” sobre el control de la flora arvense i la producció del cultiu de pebrot

Selecció de de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic de primavera

Millora de varietats tradicionals de tomàquet II

Millora de varietats tradicionals de tomàquet I

Selecció de varietats tradicionals i millorades d’enciam per produccions ecològiques en cicle d’estiu

Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics

Efecte de la melassa i antagonistes sobre Meloidogyne

Capacitat fertilitzant i supressivitat natural de composts de fems, restes agrícoles i residus urbans a Fusarium oxysporum

Selecció de varietats tradicionals i comercials d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques

La depredació de llavors per part de formigues granívores com a eina funcional per reduir les males herbes dels camps

La rotació de cultius i els adobs verds en horticultura ecològica

El compostatge en agricultura ecològica

L’Agricultura ecològica fomenta la biodiversitat

Biofumigació, mètode biològic de control de patògens al sòl

Enemics comuns dels conreus hortícoles en agricultura ecològica

Fitxes RedBio

Fitxa nº88: Fertilització del tomàquet de penjar en producció ecològica

Fitxa nº73: Plagues i enemics naturals en els conreus de ceba a Catalunya

Fitxa nº72: Plagues i enemics naturals en els conreus de porro a Catalunya

Fitxa nº71: Adobat orgànic en la producció ecològica de tomàquet

Fitxa nº70: Efecte de les lleguminoses en la producció de tomàquet ecològic

Fitxa nº69: Plagues i enemics naturals en els conreus de col a Catalunya

Fitxa nº60: Fertilització del calçot en producció ecològica

Fitxa nº75: Fertilització de coliflor en producció ecològica

Fitxa nº81: La biodiversitat vegetal als marges dels conreus herbacis extensius ecològics

Fitxa nº65: Aprofitament de subproductes agrícoles i forestals per a la producció de substrats compatibles amb la producció ecològica

Fitxa nº53: La gestió de la diversitat vegetal en les vores dels conreus extensius

Fitxa nº45: Desinsectació de Tuta absoluta en tomàquet

Fitxa nº30: Plantes insectari per al control biològic de pugons i trips en enciam

Fitxa nº26: La solarització

  juny 2010 | NUM. 26

Fitxa nº10: Tuta Absoluta, la tuta del tomàquet

Fitxa nº05: Els sírfids. Principals depredadors del pugó

Fitxa nº23: Tècniques alternatives al desherbatge químic. Assajos en plantacions d’enciams

Fitxa nº46: El control de Tuta absoluta, una nova plaga invasiva a Europa

Altres fitxes tècniques