Emmagatzematge

Optimització de la gestió a origen

Les possibilitats d’evitar i reduir l’impacte mediambiental que poden ocasionar les dejeccions ramadres dins del procés de producció porcina, seran majors en la mesura que s’actuï pensant en reduir el volum generat a origen, és a dir, dins de la mateixa granja. Això implica menys quantitat de purins per transportar i aplicar en sòls agrícoles.

Hi ha dos punts claus per aconseguir aquesta reducció: fer una adequada gestió de l’aigua i fer una adequada gestió de l’alimentació. La primera suposarà evitar que a les fosses hi vagi aigua provinent dels abeuradors o de fugues, en la segona, suposarà reduir el nivell de nutrients de les excrecions gràcies a les dietes ajustades a les necessitats dels animals durant el seu creixement.

En aquest apartat els ramaders, tècnics i usuaris en general tenen accés a tota la informació i protocols que faciliten la gestió de l’aigua per generar menys volum de purins, així com a les estratègies d’alimentació que afavoreixen la reducció de nitrogen, fòsfor, coure i zenc a les dejeccions ramaderes. Tanmateix aquí s’hi troba tota la informació sobre els sistemes de tractament de dejeccions ramaders i per a la seva implantació.

La capacitat d’emmagatzematge ha de ser suficient per assegurar una correcta gestió de les dejeccions. El sistema d’emmagatzematge haurà de tenir una autonomia, mesurada en mesos, suficient en funció de les possibilitats d’aplicació agrícola de les dejeccions però, en qualsevol cas, serà com a mínim la que s’indica a la taula d'autonomia d'emmagatzematge.