Fulls Comarques gironines

Núm. 20 Nou Decret sobre la gestió de la fertilització i de les dejeccions. Guia sobre l’aplicació de dejeccions líquides

Núm. 19 Fertilització del cereal d'hivern abans de sembrar. Prohibició de l'aplicació depurins amb ventalls. Valoració econòmica d'algunes dejeccions ramaderes

Núm. 18 Fertilització de la colza en presembra del cultiu. Estratègies de fertilització en raigràs

Núm. 17 Com fertilitzar el blat de moro abans de la sembra. Aplicacions de purins en la cobertora del raigràs

Núm.16 Fertilització de la colza abans de sembrar. Estratègies en cereals d'hivern

Núm. 15 Recomanacions d'adobatge del blat de moro. Reducció de ZV a les Comarques gironines. Ajuts agroambientals per a la millora de la gestió de la fertilització

Núm. 14 Fertilització del blat de moro abans de la sembra.

Núm. 13 Fertilització nitrogenada de cobertora dels cultius d'hivern.

Núm.12 Fertilització en presembra dels cultius d'hivern.

Núm. 11 Reg superficial. Consideracions sobre el primer reg. Recomanacions d'adobat de cobertora pel blat de moro

Núm. 10 Fertilització nitrogenada de cobertora del cereal d'hivern. Aplicacions d'adob abans de la sembra del blat de moro

Núm. 9 Recomanacions d'adobat i aspectes econòmics de la fertilització de fons

Monogràfic. Maneig de la fertilització en rotacions farratgeres de dos cultius anuals

Núm. 8 Fertilització de colza abans de sembra i fertilització en el cultiu de raigràs

Núm. 7 - juny 2011 PMFACG Full Informatiu

Núm. 7 - juny 2011 PMFACG Full Informatiu
  juny 2011 | Full informatiu

Núm. 6 Fertilització del blat de moro, cereal d'hivern en estadi avançat i del raigràs per farratge

Núm. 5 Fertilització en cobertora de cereals d'hivern i de la colza

Núm. 4 Fertilització de fons dels cultius d'hivern

Núm. 3 Reg eficient en blat de moro

Núm. 3 Reg eficient en blat de moro
  juny 2010 | Full informatiu

Monogràfic normativa aplicable cultius extensius de Girona