Taules i dades

Per ajustar la fertilització es requereix de dades properes i fiables. En aquest apartat trobareu aquesta informació validada per l’Oficina sobre diferents temes.