La denominació d’origen protegida (DOP) és un dels règims de qualitat dels productes agroalimentaris regulats a la Unió Europea. Designa el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans que li són inherents i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

Catalunya disposa de 5 denominacions d’origen protegides d’olis d’oliva verge extra que són el reflex de la diversitat i la riquesa dels olis catalans. Aquestes 5 DOP cobreixen pràcticament tot el territori d’oliverar català. Representen el 42% de les DOP de productes agroalimentaris no vínics catalans, i el 5 % dels olis emparats per una DOP a la Unió Europea.

 

Són, les següents (es pot consultar la informació exhaustiva de cadascuna de les 5 DOP als enllaços):

DOP Les Garrigues
DOP Oli del Baix Ebre-Montsià
DOP Oli de l’Empordà
DOP Oli de Terra Alta
DOP Siurana