Evolució de maduració

L’Oficina publica de forma setmanal l’evolució del procés de maduració de les varietats d’oliva de les zones de producció de l’IRTA amb informació sobre el contingut d’oli i els valors resultants.

Collita 2018-2019

 Seguiment maduracions campanya 2018-19


 

Collita 2019-2020

 Seguiment maduracions campanya 2019-20


 

Collita 2020-2021

  Seguiment maduracions campanya 2020-21


 

Collita 2021-2022

  Seguiment maduracions campanya 2021-22


 

Collita 2022-2023

Varietat “Arbequina” zona Garrigues, secà. Oliva verda (IM=0.3) on alguns fruits mostren símptomes d’estrés amb coloració morada. L’oliva té poc rendiment (15% sobre humit) no per motiu de massa aigua, sino tot el contrari, l’oliva està molt seca (37% d’humitat interna) i molt poc oli sintetitzat (només un 25% sobre sec)

Oliva de la varietat Arbequina verda, a data 19/09 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” zona Garrigues, secà. Oliva encara molt verda (IM=0.1), però sense indicis d’estrés. Tot i que algunes olives han quedat petites, no sembla que la capacitat de síntesi d’oli hagi quedat afectada. Rendiment encara baix (17% sobre humit) però olives amb un contingut d’aigua correcte (humitat=58%) el que indica un contingut d’oli en augment (42% sobre sec) que suposadament seguirà augmentant, mentre no s’observin coloracions pròpies d’estrés (morats atípics)

Oliva de la varietat Arbequina molt verda, a data 19/09 de la collita 22-23

Arbequina zona Garrigues en secà: Olives encara molt verdes (IM=0.22 i 100% d’olives verdes o grogues sense taques vermelles) amb un baix contingut de greix (16%) que amb una humitat del 53% suposa un contingut de greix sobre sec del 34.7% encara molt baix.

Oliva de la varietat Arbequina molt verda, a data 27/09 de la collita 22-23

Arbequina zona Garrigues en regadiu: Olives amb inici de maduració a grog (IM=1.22 amb un 2% d’olives grogues i amb taques vermelles) amb un contingut greixós que comença apujar (18%) i una humitat del 58% que suposa un greix sobre sec del 43%. Es podria ja començar a collir, tot i que segurament el rendiment encara augmenti.

Oliva de la varietat Arbequina en inici de maduració a grog, a data 27/09 de la collita 22-23

Corbella zona Manresa: Olives encara molt verdes (IM=0.2 amb un 100% d’olives entre verdes i grogues), tot i així, el contigut d’oli és ja de tipus mig (19% però amb una humitat baixa del 48% que significa un contingut de greix sobre sec molt baix del 36%), per tot allò que nos siguin lots d’oli molt verd, és millor esperar encara uns dies.

Oliva de corbella zona Maresme, encara molt verdes, a data 28/09 de la collita 22-23

Varietat “Rojal”zona Priorat. Oliva en índex de maduració 1 (pell groga sense taques vermelles), amb un contingut d’oli elevat 20.8% (amb un 57% d’humitat que indica un contingut d’oli sobre sec molt alt de 48,4%). Tot i que podria guanyar una mica més d’oli i que el perfil encara deu ser massa “verd”, sembla que ja es pot iniciar la collita.

Oliva de la varietat Rojal en índex de maduració 1, a data 09/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina”zona Priorat. Oliva en índex de maduració 1.1 (pell groga sense taques vermelles) amb un contingut d’oli encara mig-baix del 17.9% (amb una humitat del 55.4% que representa un contingut de greix sobre sec encara baix 40.2%). Comença a ser interessant per a lots d’oli verd, potser es pot esperar una setmana per millorar ixtractabilitat i arrodonir el perfil una mica.

Oliva de la varietat Arbequina en índex de maduració 1,1, a data 09/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” de la zona Garrigues en secà Olives encara molt verdes (IM=0.44 amb un 56% d’olives totalment verdes i un 44% d’olives grogues sense taques vermelles). El contingut d’oli és encara baix (17% amb una humitat del 55% el que representa un contingut d’oli sobre matèria seca de només el 39.8% ss, encara molt baix). Es pot esperar uns deu dies encara.

Oliva de la varietat Arbequina encara molt verdes, a data 07/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” de la zona Garrigues en regadiu. Olives encara verdes amb un IM=0.42 (la meitat d’olives molt verdes i la resta entre grogues i grogues amb taques vermelles) i una humitat del 58% que equival a un contingut d’oli sobre matèria seca del 41%, encara bastant baix. Com en el cas anterior, es pot esperar uns dies.

Oliva de la varietat Arbequines, encara verdes, a data 09/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” de la zona Siurana en regadiu Olives ja madurant amb un IM=2,8 i un 28% d’olives negres), el contignut d’oli és ja elevat i difícilment millorarà de manera significativa (rendiment del 20,4% amb un contingut d’aigua del 56% que vol dir un 46% d’oli sobre base seca). En aquestes condicions, i per evitar problemes de mosca, val la pena iniciar la collita.

Oliva de la varietat Arbequina en índex de maduració 2,8, a data 11/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” zona Granadella. Olives que ja estan madurant (IM=1,8 amb un 8% d’olives negres i un 38% d’olives amb taques roges), el contingut d’oli és ja elevat (19,8% de rendiment que amb un contingut d’aigua del 61% representa un 51% d’oli sobre sec). Es pot iniciar la collita donat que el contingut d’oli difícilment augmentarà. Tot i així, aquesta situació no és la mateixa en totes les partides d’olis de la zona, donat que en partides de secà el contingut d’oli i el grau de maduració són inferiors.

Oliva de la varietat Arbequina en índex de maduració 1,8, a data 13/10 de la collita 22-23

Varietat “Arbequina” zona Granadella en secà. Olives encara una mica endarrerides (IM=1,1 amb un 80% d’olives grogues i sense taques vermelles), el contingut d’oli és encara baix (18,2% que amb un 54% d’humitat equival a només un 38% d’oli sobre pes sec valor molt baix i que possiblement pugi en els propers dies). Seria preferible esperar com a mínim una setmana abnas d’iniciar la recollida en aquesta situació.

Oliva de la varietat Arbequina en índex de maduració 1,1, a data 13/10 de la collita 22-23

Oli “Arbequina” zona Priorat. Oli de fruitat verd mig-alt (intensitat de panell entre 5 i 6) i molt robust en boca (amarg i picant propers a 5 i astringència superior a 3) Aromes fresques de tipus vegetal i bona complexitat dins la gama d’aromes pròpies de la varietat.

Oli “Arbequina” zona Garrigues. Oli de fruitat verd intens (intensitat de panell que arriba a 6,5) i robust en boca, amb una punxa dominant de picant (superior a 5,5), amrag clar i astringència també evident. El conjunt resulta intens i amb una clara sensació de final de boca, molt característic de la zona i l’inici de collita.

Oli “Corbella” zona El Bages. Oli de fruitat verd intens (inensitat de panell entre 5,5 i 6) i picant en boca (sense ser desagradable) alhora que una mica amarg i poc astringent. Aromes pròpies de la varietat i ben desenvolupades.