Evolució de maduració

L’Oficina publica de forma setmanal l’evolució del procés de maduració de les varietats d’oliva de les zones de producció de l’IRTA amb informació sobre el contingut d’oli i els valors resultants.

Collita 2018-2019

 Seguiment maduracions campanya 2018-19


 

Collita 2019-2020

 Seguiment maduracions campanya 2019-20


 

Collita 2020-2021

  Seguiment maduracions campanya 2020-21


 

Collita 2021-2022

  Seguiment maduracions campanya 2021-22


 

Collita 2022-2023

Varietat “Arbequina” zona Garrigues, secà. Oliva verda (IM=0.3) on alguns fruits mostren símptomes d’estrés amb coloració morada. L’oliva té poc rendiment (15% sobre humit) no per motiu de massa aigua, sino tot el contrari, l’oliva està molt seca (37% d’humitat interna) i molt poc oli sintetitzat (només un 25% sobre sec)

Varietat “Arbequina” zona Garrigues, secà. Oliva encara molt verda (IM=0.1), però sense indicis d’estrés. Tot i que algunes olives han quedat petites, no sembla que la capacitat de síntesi d’oli hagi quedat afectada. Rendiment encara baix (17% sobre humit) però olives amb un contingut d’aigua correcte (humitat=58%) el que indica un contingut d’oli en augment (42% sobre sec) que suposadament seguirà augmentant, mentre no s’observin coloracions pròpies d’estrés (morats atípics)

Arbequina zona Garrigues en secà: Olives encara molt verdes (IM=0.22 i 100% d’olives verdes o grogues sense taques vermelles) amb un baix contingut de greix (16%) que amb una humitat del 53% suposa un contingut de greix sobre sec del 34.7% encara molt baix.

Arbequina zona Garrigues en regadiu: Olives amb inici de maduració a grog (IM=1.22 amb un 2% d’olives grogues i amb taques vermelles) amb un contingut greixós que comença apujar (18%) i una humitat del 58% que suposa un greix sobre sec del 43%. Es podria ja començar a collir, tot i que segurament el rendiment encara augmenti.

Corbella zona Manresa: Olives encara molt verdes (IM=0.2 amb un 100% d’olives entre verdes i grogues), tot i així, el contigut d’oli és ja de tipus mig (19% però amb una humitat baixa del 48% que significa un contingut de greix sobre sec molt baix del 36%), per tot allò que nos siguin lots d’oli molt verd, és millor esperar encara uns dies.

Varietat “Rojal”zona Priorat. Oliva en índex de maduració 1 (pell groga sense taques vermelles), amb un contingut d’oli elevat 20.8% (amb un 57% d’humitat que indica un contingut d’oli sobre sec molt alt de 48,4%). Tot i que podria guanyar una mica més d’oli i que el perfil encara deu ser massa “verd”, sembla que ja es pot iniciar la collita.

Varietat “Arbequina”zona Priorat. Oliva en índex de maduració 1.1 (pell groga sense taques vermelles) amb un contingut d’oli encara mig-baix del 17.9% (amb una humitat del 55.4% que representa un contingut de greix sobre sec encara baix 40.2%). Comença a ser interessant per a lots d’oli verd, potser es pot esperar una setmana per millorar ixtractabilitat i arrodonir el perfil una mica.

Varietat “Arbequina” de la zona Garrigues en secà Olives encara molt verdes (IM=0.44 amb un 56% d’olives totalment verdes i un 44% d’olives grogues sense taques vermelles). El contingut d’oli és encara baix (17% amb una humitat del 55% el que representa un contingut d’oli sobre matèria seca de només el 39.8% ss, encara molt baix). Es pot esperar uns deu dies encara.

Varietat “Arbequina” de la zona Garrigues en regadiu. Olives encara verdes amb un IM=0.42 (la meitat d’olives molt verdes i la resta entre grogues i grogues amb taques vermelles) i una humitat del 58% que equival a un contingut d’oli sobre matèria seca del 41%, encara bastant baix. Com en el cas anterior, es pot esperar uns dies.

Varietat “Arbequina” de la zona Siurana en regadiu Olives ja madurant amb un IM=2,8 i un 28% d’olives negres), el contignut d’oli és ja elevat i difícilment millorarà de manera significativa (rendiment del 20,4% amb un contingut d’aigua del 56% que vol dir un 46% d’oli sobre base seca). En aquestes condicions, i per evitar problemes de mosca, val la pena iniciar la collita.

Varietat “Arbequina” zona Granadella. Olives que ja estan madurant (IM=1,8 amb un 8% d’olives negres i un 38% d’olives amb taques roges), el contingut d’oli és ja elevat (19,8% de rendiment que amb un contingut d’aigua del 61% representa un 51% d’oli sobre sec). Es pot iniciar la collita donat que el contingut d’oli difícilment augmentarà. Tot i així, aquesta situació no és la mateixa en totes les partides d’olis de la zona, donat que en partides de secà el contingut d’oli i el grau de maduració són inferiors.

Varietat “Arbequina” zona Granadella en secà. Olives encara una mica endarrerides (IM=1,1 amb un 80% d’olives grogues i sense taques vermelles), el contingut d’oli és encara baix (18,2% que amb un 54% d’humitat equival a només un 38% d’oli sobre pes sec valor molt baix i que possiblement pugi en els propers dies). Seria preferible esperar com a mínim una setmana abnas d’iniciar la recollida en aquesta situació.

Oli “Arbequina” zona Priorat. Oli de fruitat verd mig-alt (intensitat de panell entre 5 i 6) i molt robust en boca (amarg i picant propers a 5 i astringència superior a 3) Aromes fresques de tipus vegetal i bona complexitat dins la gama d’aromes pròpies de la varietat.

Oli “Arbequina” zona Garrigues. Oli de fruitat verd intens (intensitat de panell que arriba a 6,5) i robust en boca, amb una punxa dominant de picant (superior a 5,5), amrag clar i astringència també evident. El conjunt resulta intens i amb una clara sensació de final de boca, molt característic de la zona i l’inici de collita.

Oli “Corbella” zona El Bages. Oli de fruitat verd intens (inensitat de panell entre 5,5 i 6) i picant en boca (sense ser desagradable) alhora que una mica amarg i poc astringent. Aromes pròpies de la varietat i ben desenvolupades.