Taula sectorial Agrària dels cítrics

   Logo

Documents

Pla d'acció dels cítrics 2020-2022
2020

Punt 1- Esborrany acta reunió Cítrics des 2018
2020

Punt 2 - Pla dels cítrics_21 juliol 2020
2020

Punt 3 - Ajut compensar pèrdues COVID19
2020

Punt 4 - RD modificacio Trioza BOE-A-2020-4555
2020

Punt 4 - RD TRIOZA CONSOLIDAT
2020

Punt 4-HLB taula cítrics (V def 21 juliol 2020)
2020

Punt 5-Reglament Tècnic de Control i Certificació de Fruiters
2020

Punt 6 Decret 153 Gestio fertilització
2020

Recull estadístic sector CITRICS
2020