CONVOCATORIA 2016

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2016)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano English
Avaluació tecnològica per al tractament eficient i sostenible de l'aigua residual en el sector de les anxoves.      
WINESITY - Sensor automàtic per a controlar la densitat en continu a la fermentació del vi.      
Producció sostenible en cultius d'horta basada en la promoció de macro i micro organismes.      
Creació de la marca "Taps de finca" per incentivar l'ús de suro de proximitat i l'increment de la competitivitat dels cellers de la DO Empordà.      
Creació d'un grup operatiu per a impulsar la producció i utilització de substrats de "km 0" en vivers.      
Projecte de sitja pilot automatitzada subministradora de biomassa (estella forestal).      
Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del Ganxet.      
Innovacions en els tractaments post-collita contra els corcs en arròs i llegums.      
Creació de Grup Operatiu: Innovació en el tractament de dades d'utilitat en els processos productius de les cooperatives (BigData).      
Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, amb cadenes curtes de distribució i total traçabilitat.      
Implementació d'un nou producte natural per evitar l'acariosi del cargol de criança respectuós amb el medi ambient.      
Desenvolupament d'estratègies innovadores per a la planificació de finques agràries per mitjà de la custòdia del territori com a eina per fer compatible la creació de productes d'alt valor afegit amb la conservació del patrimoni cultural.      
REMAIN - Reducció d'Emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'Acidificació de fem de boví d'engreix IN situ.      
Sostenibilitat i productivitat de l'hortofructicultura ecològica de muntanya: aplicacions potencials dels impulsos elèctrics d'alta intensitat i del magnetisme en les aigües de reg".      
Títol Català Castellano English
Tractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4+) utilitzant subproductes de magnesi.      
Posada a punt i adaptació de la sembra en sec de l'arròs al Delta de l'Ebre.      
Creació d'un snack saludable de fruita dolça (FRESNACK).      
Millores tecnològiques en el cultiu i la postcollita del tomàquet de penjar.      
Projecte pilot innovador per a la lluita contra la mosca de l'olivera.      
Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d'escorxadors de porcí.      
Valorització dels productes residuals del procés d'extracció de l'oli (BECOMOLI).      
Reducció de la disenteria porcina mitjançant l'ús d'extractes vegetals en l'alimentació.      
Disminució de l'ús d'antibiòtics en el sector de la inseminació artificial en porcí.      
Tractament i gestió de dejeccions en zones excedentàries de nitrogen: adaptació del tractament a l'excedent a gestionar i valorització agronòmica dels efluents líquids resultants.      
Desenvolupament d'eines per a l'optimització de la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes i per a la millora de la fertilització agrària, de la qualitat del cultiu i de la protecció del medi.      
Millora integral de la carn de porc a través d'estratègies productives a nivell de granja i eines innovadores, NIRS on-line per a la seva classificació, a nivell d'excorxador.      
TRIABE: estratègies de millora del transport de vedells lactants per optimitzar el benestar, la sanitat i la productivitat.      
Instauració de protocols de treball per reduir l'ús dels antibiòtics en granges de boví lleter.      
Desenvolupament d'un panell prototip de fusta laminada encreuada amb fusta local per millorar la construcció d'edificis en termes de sostenibilitat.      
Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn.      
Eco-llevat: projecte pilot de producció d'un llevat ecològic per a l'elaboració de vins escumosos.      
Desenvolupament de nous productes frescos i processats de calçot d'alt valor afegit.      
Aplicació del Pasturatge Racional Voisin per a la restauració i millora de la productivitat de pastures en zona de muntanya mediterrània.      
Desenvolupament d'una nova línia de iogurts i smoothies amb ingredients naturals amb fruita i mel.