CONVOCATORIA 2017

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2017)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano English
BEEF 3 STARS.      
Coneixement i governança de la gestió de l'aigua freàtica al Baix Fluvià.      
Grup Operatiu per a l'increment de polifenols en l'oove de Lleida.      
Grup Operatiu per al desenvolupament sostenible i l'economia circular en el sector vitivinícola.      
INNOTARDOR-Sistema innovador de refredament sostenible per al cultiu de bolets.      
Millora de la coloració de poma bicolor.      
Millora de la competitivitat del sector vitivinícola i surer català a través de la determinació del valor afegit que proporciona el suro català en el procés de vinificació i l'obtenció de dades sobre el potencial productiu del suro català.      
Ús i gestió eficient de l'aigua en la transformació alimentària.      
Valorització i nou mercat per a la fusta serrada del país de dimensions i característiques especials.      
Viabilitat per a la incorporació del Bruc com a producte forestal comercialitzable.      
Títol Català Castellano English
Nou model de gestió ambiental i nutricional en granges de pollastres d'engreix, per a la reducció de lesions no infeccioses      
DURCAT: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució i total traçabilitat.      
WINESITY-Sensor automàtic per a controlar la densitat en continu a la fermentació del vi      
WETWINE-Innovacions en l'aplicació a celler d'aiguamolls construïts (wetlands)      
Projecte pilot d'innovacions en els tractaments post-collita contra els corcs en l'arròs      
Foment del cultiu de mongetes de Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del Ganxet      
Innovacions sostenibles per al desenvolupament de sacs tèxtils per aplicacions en horticultura ornamental i jardineria. Selecció de substrats i espècies.      
Producció i ús de substrats de "km 0" en vivers      
Valorització de residus i recuperació material de dejeccions ramaderes de vaquí      
Producció de proximitat de farines de qualitat amb un elevat índex de blancor      
SISE Sitja Innovadora per al Subministrament d'Estella      
Millora de la productivitat i qualitat dels olis emparats per la DOP Oli Terra Alta      
Implementació d'un nou producte natural per evitar l'acariosi del cargol de criança respectuós amb el medi ambient      
Solucions innovadores per a optimitzar l'ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica      
Embot-Its. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a optimitzar assecadors d'embotits curats.      
Reducció del "Cracking" en la varietat de poma Fuji.      
Utilització de xarxes anti-pluja per a reduir l'aplicació de fungicides pel control del motejat de la pomera      
GOTA: Guia per a la Optimització de l'ús i el tractament de l'Aigua de beguda en vedells d'engreix      
Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia      
Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a una òptima qualitat de la carn      
Selecció de l'alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d'alta qualitat      
Optimització de l'homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats      
OPTIVINYA: Optimització del control de maduració i quantitat de la collita de la vinya      
Minimització de la fermentació malolàctica no volguda als vins escumosos      
MACMHER: Mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica      
Gestió del reg i micorizació en cultius hortícoles      
Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador del porcí: de l'EDAR al procés d'atordiment>      
Noves estratègies d'optimització en la producció porcina basades en l'ús de l'alimentació líquida, la incorporació d'eines de visió per computador i xarxes neuronals per al control i monitorització del pes      
Desenvolupament d'un sistema d'eliminació de TCA en els taps de suro a partir de l'ús adsorbents i bioadsorbents      
Projecte pilot per a la determinació de l'evolució de la permeabilitat a l'oxigen al llarg de les diferents condicions de fabricació dels taps de suro i l'efecte d'aquest paràmetre en el vi tranquil i escumós.      
Desenvolupament d'una tecnologia pel monitoratge de tots els purins sortits anualment d'una explotació per conèixer el contingut de nutrients (N, P, K) mitjançant la tecnologia NIR (New Infrared) i el volum mitjançant sondes      
LOGFORCAT. Desenvolupament de sistema de desembosc eficient mitjançant braç recollidor LOGFORCAT