Cogestió

Que és la cogestió:

Segons les definicions de cogestió incloses en el portal terminològic de la FAO podem dir que es tracta d’un model de governança mitjançant el qual l’administració, els usuaris dels recursos i diferents agents de la societat, com a científics i organitzacions no governamentals, comparteixen el poder i la responsabilitat en la presa de decisions per a la gestió d’aquests recursos.

En el cas de Catalunya, l’aplicació del model de cogestió en l’àmbit de l’Economia Blava té per objectiu dissenyar i adoptar, de manera consensuada entre els diferents àmbits (administració, societat civil, mon científic i els diferents sectors de l’economia blava), plans de gestió, plans territorials, sectorials o altres instruments de gestió amb les mesures necessàries per regular l’explotació de recursos, els usos de l’espai i el medi, i les activitats que tenen lloc al mar. Tot amb la finalitat d’assolir un desenvolupament de l’economia blava que sigui sostenible per al medi i que proporcioni clars beneficis per a la societat i el territori.

A Catalunya aquest model de governança comença a ser implementat l’ any 2012 en la gestió d’ una modalitat de pesca professional. A partir d’ aquí s’ inicia un desplegament a altres sectors econòmics com l’ aqüicultura de les badies del delta del riu Ebre l’ any 2018 i l’ any 2017 es crea el Consell Català de Cogestió Marítima com a òrgan de governança de la política marítima de Catalunya.

En paral·lel al seu desenvolupament reglamentari s’ inicien els primers passos d’ una cogestió marítima al litoral del Baix Empordà amb la creació de la taula de cogestió del litoral del Baix Empordà que aplica, en aquest espai, els criteris de governança basats en la cogestió, gestió adaptativa i coresponsabilitat als diversos usos i activitats que tenen lloc a l’ espai marítim.

Vídeos