Economia blava

L’Economia Blava és “l’economia que reconeix la importància dels mars i els oceans com a motors de l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement”, però sempre realitzant un desenvolupament econòmic sostenible.

Aquesta innovació ha d’anar de la mà d’una transferència de coneixement efectiva, que aproximi la recerca dels grups de investigació catalans experts en Economia Blava a la societat. La Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya (BlueNetCat) és l’instrument encarregat d’aquesta missió, que persegueix tant l’estructuració de la comunitat científica com la detecció i transferència de productes o serveis que poden resultar d’utilitat per als diversos sectors de l’Economia Blava a Catalunya.

Catalunya desenvolupa plenament el potencial d’Economia Blava del seu espai marítim, tot garantint l’equilibri social i territorial, sobre la base d’uns ecosistemes resilients, biodiversos i plenament funcionals que generen uns serveis a la societat de màxima qualitat, sent l’àmbit 1 de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.

Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) son un instrument clau en la dinamització de l’economia blava al territori, desenvolupant projectes de manera coordinada i conjunta entre els diferents sectors econòmics que interaccionen amb l’activitat pesquera i aqüícola. Aquesta eina la desenvolupen els grups d’acció local pesquers (GALP), que estan formats pels representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats del territori, garantint una representació significativa dels sectors de la pesca i/o aqüicultura. Els darrers anys s’han consolidat els dos GALP actualment operatius a Catalunya (Mar del Ebre i Costa Brava) i s'han creat les condicions per a constituir nous GALPs en aquells territoris de Catalunya que encara no en tenen.

Logo Fons Mar EU