En aquest espai trobareu informació tècnica sobre el Programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya, molins que hi participen i principals resultats assolits. També hi trobareu informació sobre les característiques més usuals de qualitat dels olis de cada zona productora, valors de referència per a rendiments, característiques químiques i sensorials, així com regulacions de molí més efectives a cada zona.PROGRAMA DARP-IRTA molins

Finalitats del programa
Molins participants

REGULACIONS DE MOLÍ

Regulacions més efectives
Valors de referència

OLI i QUALITAT

Valors de referència

RENDIMENTS

Valors de referència