Oli d'oliva verge

Finalitats del programa

Finalitats del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso) Es fa un resum de les finalitats del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya, es descriuen les principals aplicacions i l’esquema de treball del dia a dia del programa.

  Finalitats programa DARP-IRTA

  Pla d’acompanyament dels molins per a la millora de la qualitat de l’oli verge produït a Catalunya (2023-2028)

Molins participants

Molins participants al programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso)
Es fa un resum dels molins participants, per zones oleícoles i tipus d’assistència, durant l’últim any al programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya. Es descriuen els tipus opcionals d’assistència tècnica.

  Molins participants (2021/22)

  Molins participants (2020/21)

  Molins participants (2019/20)

  Molins participants (2018/19)

  Molins participants (2017/18)

Regulacions més efectives

Regulacions de molí més efectives per millorar el rendiment extractiu a Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso, Abdelaziz Boudebouz, Antònia Ninot)
Es presenten les regulacions de molí que han demostrar ser més efectives per a millorar el rendiment extractiu d’oli als molins de Catalunya. Les dades provenen del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (des de 2010).

  Regulacions efectives per Empordà, Garrigues i Siurana

  Regulacions més efectives per a Baix Ebre i Montsià

Valors de referència

Valors de referència de regulacions de molí a Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso, Abdelaziz Boudebouz, Antònia Ninot)
Es presenten el gràfics amb els valors més freqüents de les variables de procés, que han permès mantenir la grassa en alperujo per sota del 11% sobre sec als molins de Catalunya. Les dades provenen del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (des de 2010).

  Regulacions del molí . Valors de referència ( 2011 2021)

Valors de referència

Valors de referència sensorials i químics observats als olis produïts a Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso, Antònia Ninot)
Es presenten els valors de referència de paràmetres sensorials i químics, en forma de gràfics de distribució per zones i èpoques de recollida. Les dades provenen del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (des de 2010).

  Oli i qualitat - valors refèrencia BAIX EBRE-MONTSIA

  Oli i qualitat - valors refèrencia EMPORDA

  Oli i qualitat - valors refèrencia GARRIGUES

  Oli i qualitat - valors refèrencia SIURANA

  Oli i qualitat - valors refèrencia TERRA ALTA

  Oli i qualitat - valors refèrencia CATALUNYA CENTRAL

Valors de referència

Valors de referència de característiques de les olives observats als olis produïts a Catalunya (Agustí Romero, Esteva Martí, Juan F. Hermoso, Antònia Ninot)
Es presenten els valors de referència de característiques de les olives, en forma de gràfics de distribució. Les dades provenen del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya (des de 2010).

  Rendiment - valors referencia BAIX EBRE-MONTSIA

  Rendiment - valors referencia EMPORDA

  Rendiment - valors referencia GARRIGUES

  Rendiment - valors referencia SIURANA

Punt de fum
Índex de maduresa
Puntuació sensorial
Rendiment
Susceptibilitat oxidativa
Acidesa
Índex de Iode
Relació polpa/pinyol
Greix sobre polpa
Pèrdua industrial en molí de 2Fases